*Fullservice*

Vi sköter allt det som en ekonomiavdelning normalt utför, så du kan koncentrera dig på det du tycker är roligt, och är bra på. Hos oss får ni en hel ekonomiavdelnings kompetens till lägre kostnad än en egen bokföringsassistent. Vi utför arbetet på vårt kontor i Esbo, eller på plats hos er.
Eftersom inget företag är det andra likt och alla har olika behov, träffar vi gärna er och diskuterar fram en lämplig lösning som passar ert företag bäst.

Några exempel på vad vi gör följer nedan

Bokföring

 • all löpande bokföring
 • kundreskontra inklusive fakturering
 • kravhantering
 • leverantörsreskontra, inkl betalningar
 • projektredovisning

Löner

 • lönehantering, inklusive utbetalning och kontrolluppgifter mm
 • kontroll av brytpunkter och andra viktiga gränser för utdelning

Bokslut / Årsredovisningar

 • sammanställning enligt lagstiftningens krav
 • kontakt med revisor
 • skatteplanering

Deklarationer

 • bolagsdeklarationer
 • privata deklarationer
 • uppskovshantering mm

Övrigt

 • resultatanalys - du skall förstå siffrorna bakom ditt företag
 • bolagsbildning
 • likviditetsplanering
 • bolagstämmoprotokoll
 • affärsplaner
 • skatteplanering
 • affärsutveckling
 • generationsskiften
 • bollplank till företagsledningen
 • regelbundna goda råd till företagarna/ägarna mm

Vi avlastar Er gärna med dessa tjänster så ni kan frigöra mera tid till Er huvudsakliga verksamhet.

Varför du ska välja oss?

Vi har mångårig erfarenhet av eget företagande och tror oss veta ungefär vad det är du efterfrågar. Utöver det självklara finns en mängd olika frågeställningar som företagaren vill ha svar på. Vi tror att den viktigaste är:
Hur får jag mer pengar i handen?

Accountdata HS AB är en fullservicebyrå inom ekonomi och administration. Vi hanterar alla uppgifter som en ekonomiavdelning normalt utför, och mer därtill.
Ordning och reda kanske inte låter så glamoröst men det är en väldigt bra förutsättning för att få ut maximalt av sitt företagande. Vi hjälper dels till med att sköta den dagliga redovisningen och bokföringen, men vi hjälper dig också med att bidra till bättre lönsamhet. Vi ser till att du får en perfekt ordning på redovisningen och ekonomiska rapporteringen, vilket är en bidragande del till bättre beslut och högre lönsamhet. Snabbhet, riktighet och goda råd är våra ledord. Och vi arbetar stenhårt för att den kostnad vi innebär ska återvinnas på annat håll i företaget. Och då inte bara genom att du som kund kan ägna dig åt din kärnverksamhet, utan kanske framförallt genom rådgivning.

*Engagemang*
Accountdata HS AB har ett tydligt fokus på att leverera resultat. Vi engagerar oss i våra kunder och tror på att en lyckad leverans åstadkoms av grundstenarna kompetens, kreativitet och affärsmässighet. Våra effektiva processer för kvalitetssäkring, teamwork och kunskapsdelning gör att vi vågar ta ett helhetsansvar och garantera precisa leveranser. För oss är din trygghet oerhört viktigt.

*Kompetens*
Hos Accountdata jobbar endast de bästa konsulterna med ekonomiexamen eller motsvarande samt med en hög grad av professionalism och ansvarstagande. Omfattande kompetensutveckling ledd av en personlig mentor garanterar att våra konsulter också förblir de mest kunniga inom sina områden. Genom omfattande utbildningsprogram, kunskapsöverföring konsulter emellan samt kurser och certifieringar kan vi realisera möjligheten för våra konsluter att ständigt utvecklas.

*Kreativitet*
Vi tror på samarbete och att man når högre när det är fler som hjälps åt. Därför arbetar vi efter en intern och extern projektorganisation där varje projekt tilldelas en dedikerad kvalitetssäkrare och kundkontakt. Kvalitetssäkrarna och kundansvariga samlas i en pool för effektiv kunskapsdelning. Det gör det möjligt för oss att kunna erbjuda hela vår
samlade kunskap kanaliserad genom en konsult. Det gör också att vi alltid kan garantera precisa leveranser.

*Affärsmässighet*
Vi månar om att förstå våra kunders mål, drivkrafter och möjligheter. Vi arbetar nära dig som kund vilket gör att vi kan agera proaktivt och föreslå nya lösningar och förbättringar även utanför ramen för våra uppdrag. Vi sätter stor stolthet i vår förmåga att realisera förbättringar och leverera lösningar hos våra kunder.